DESPRE NOI

 Comuna BELEŢI-NEGREŞTI, este constituită din patru sate : Beleţi, ZgripceştiNegreştiLenţea.

 

            Până în anul şcolar 2009-2010 la nivelul comunei existau două şcoli cu clasele I-VIII, una în satul Beleţi , alta în satul Negreşti , o şcoală cu clasele I-IV în satul Lenţea şi  trei grădiniţe,  câte una în fiecare sat. Din cauza numărului redus de elevi înscrişi , s-a trecut la comasarea  celor două unităţi şcolare, treptat, pornind cu învăţământul gimnazial, apoi aducându-se la şcoala de centru şi învătământul primar.

 Şcoala cu personalitate juridică a luat denumirea localităţii:

         ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BELEŢI-NEGREŞTI  cu sediul în satul Zgripceşti , având următoarele structuri:

 ·  Şcoala cu clasele I-IV Lenţea,

 ·  Grădiniţa cu program normal Beleţi,

 ·  Grădiniţa cu program normal Negreşti,

 ·  Grădiniţa cu program normal Lenţea.

         Toate unităţile şcolare beneficiază de dotări moderne - laborator de informatică, conectat la  Internet fax, copiator, videoproiector, materiale didactice moderne, materiale sportive de cadre didactice calificatede elevi cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, l activităţi sportive, culturale sau abilităţi practice. 

         Site-ul este astfel conceput, încât  activităţile tuturor unităţilor şcolare din localitatea noastră să fie reflectate şi cunoscute în mediul şcolar şi nu numai. Poftiţi  a ne cunoaşte!

                                               Director,

                                     Prof. Badea Camelia